Jak se můžu zapojit do života církve?

Chci vám na sebe dát kontakt a dozvědět se tak o důležitých novinkách.

Každý měsíc posíláme newsletter s informacemi o tom, co jako církev chystáme. Vaše soukromí bereme velmi vážně. S Vašimi údaji přijde do kontaktu pouze velmi úzká skupina lidí, která má na starosti kontakt s lidmi, kteří mají zájem o církev.

Chci se podívat na HouseTalk.

HouseTalky jsou setkání v malých skupinách, kde společně v přátelském domácím prostředí zkoumáme otázky víry.   Věříme, že církev je rodina, i proto jsou pro nás HouseTalky tak moc důležité, protože jsou vlastně takovým pohodovým rodinným setkáním.

Mám zájem o kurz "základy křesťanství" nebo o vodní křest.

Každé zhruba tři měsíce pořádáme čtyřdílný kurz základů křesťanství, který je maximálně srozumitelný i pro ty, kteří s křesťanskou vírou neměli v životě nic společného. Kurz k ničemu nezavazuje, ale po jeho absolvování je možnost nechat se pokřtít ve vodě, což znamená veřejné potvrzení vyznání křesťanské víry v životě člověka.

Chci se zapojit do některého z dobrovolnických týmů.

Věříme, že církev má smysl a baví nás ji budovat. V CityHouse máme momentálně sedm týmů, kteří se podílejí na přípravě a chodu akcí, které organizujeme. Do většiny týmů nemáme žádné vstupní požadavky, stačí jen trocha nadšení ochota se učit nové věci.

Chci se stát součástí církve.

Proč má smysl být součástí církve a co to vůbec znamená? Členství bereme jako vyjádření toho, že je někdo mezi námi opravdu doma. K ničemu speciálnímu se jím člověk nezavazuje a nechceme ani ničí podpis, jde jen o vyplnění online formuláře. Je to milé gesto, které komunikuje důležitou věc, ale přitom nic nestojí.

cityhouse

@2020

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon