FAQ

JAK TO V CÍRKVI VYPADÁ?
Scházíme se v prostorách kavárny Café Práh v nákupním centru Vaňkovka. Využíváme sál pro cca 150 lidí a také konferenční místnost, kde souběžně probíhá program pro děti.


CO MÁM ČEKAT?
Neformální setkání, kde uslyšíte několik písní, pár informací a inspirativní slovo z Bible. Celé setkání trvá okolo
75 minut a po něm je možnost dát si kávu a malý zákusek (samozřejmě zdarma).


CO SE ODE MĚ OČEKÁVÁ?
Naprosto nic. Přijít můžete tak, jak jste zvyklí, na formálnost si nepotrpíme.

MŮŽU PŘIJÍT, I KDYŽ JSEM NEVĚŘÍCÍ?

Ano, prosím. Pokud jste nevěřící, určitě přijďte, hlavně kvůli vám CityHouse existuje. Jsme maximálně otevření pro všechny bez ohledu na rasu, světonázor, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci.


MŮŽU PŘIJÍT DO CÍRKVE S DĚTMI?
Určitě, děti od tří do dvanácti let mají souběžně s bohoslužbou svůj paralelní program s našimi dětskými vedoucími.

A pokud se zastavíte na začátku bohoslužby u našeho infostánku, je možné se s vedoucími služby pro děti seznámit ještě předtím, než program pro děti začne, a na cokoli se jich zeptat. S menšími dětmi je možné být ve stejné místnosti a hrát si, k dispozici je i zástěna kvůli většímu soukromí.


JAK SE DO CÍRKVE DOSTANU?
Vchod do Café Práh je z boku galerie Vaňkovka přímo u Wannieck Gallery. 

CESTA AUTEM:
Zaparkovat můžete pohodlně v prostorách Galerie Vaňkovka, odkud je to do Café Práh cca 100 metrů. Stačí vyjít východem okolo McDonalds směrem na ulici Dornych a hned se dát doprava. Café Práh pak bude přímo po pravé straně.
CESTA MHD:
Tramvají se nejblíže Café Práh dostanete na zastávce Zvonařka; linkou č. 12. Vybrat si také můžete z bezpočtu autobusových spojů. Nejblíže jsou autobusové zastávky Úzká, nebo Autobusové nádraží.

ČEMU VLASTNĚ VĚŘÍTE?

Jsme součástí státem uznané Apoštolské církve, která patří mezi evangelikální letniční církve. Věříme v to, že Bible je slovo od Boha a že Ježíš je Boží syn, který se obětoval za každého člověka a svojí smrtí a vzkříšením pro nás získal volnou cestu k Bohu, odpuštění našich chyb a umožnil nám žít s nadějí. Naši základní věrouku a vyznání víry najdete na oficiálních stránkách Apoštolské církve zde a zde.

OSOBNÍ ÚDAJE - GDPR

GDPR - informace o zpracování osobních údajů
,
CityHouse Brno představuje subjekt s oficiálním názvem Apoštolská církev, sbor CityHouse Brno, Novosady 22a, 66448, Moravany, IČ: 07741600 a tento subjekt, (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů
Apoštolská církev, sbor CityHouse Brno zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:
• agenda související se správou a chodem církve,
• agenda související se službami pro členy či přátele církve,
• správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
• pořádání školení, kurzů a dalších akcí v rámci organizace a pro veřejnost,
• zabezpečení svateb.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce či třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Toto předávání je minimalizováno, v některých případech je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Práva subjektu údajů
Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se na správce. Můžete k tomu využít vám zaslaný kontakt na osobu zastupující správce v souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů.

Případně se můžete následně obrátit i na níže uvedený kontakt:
Písemně na adrese: Apoštolská církev, sbor CityHouse Brno, Novosady 22a, Moravany, 66448, IČ: 07741600


Telefonicky na čísle: 703 437 774 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: info@cityhousebrno.cz.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, zda se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 
cityhouse

@2020

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon