PROČ JSME JEŠTĚ NEOTEVŘELI CITYHOUSE?

Někteří z vás se ptáte, proč jsme ještě neotevřeli nedělní bohoslužby CityHousu tak, jako to už udělaly jiné církve. Důvodů je několik.
Zaprvé máme velmi malý sál, kam se při současných vládních omezeních (především pravidlo o zachování dvoumetrových rozestupů) vejde pouze cca 50-60 lidí. Klíčovou hodnotou CityHousu byla už od začátku otevřenost, proto dokud nejsme schopni kapacitně zajistit, aby mohl být CityHouse otevřený pro všechny, obnovovat klasické nedělní bohoslužby nebudeme.
Jsme v nekomfortní situaci, protože jsme mladá, poměrně početná církev, ovšem s malým sálem. Proto musíme počkat, až budou vládní omezení zmírněna tak, abychom mohli otevřít církev a připravit bohoslužby CityHousu s vědomím, že zůstáváme věrní hodnotám, které jsou pro nás klíčové.

O případném otevření bohoslužeb vás budeme včas informovat. Do té doby poběží online bohoslužby na našem youtube kanálu každou neděli v 18:00. Současná situace není komfortní pro nikoho, ale věříme, že o to více se budeme těšit z toho, až se v Café Práh opět každou neděli budeme moci vídat.

                                                                     Pastor CityHouse Brno Michal Apetauer

cityhouse

@2020

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon