top of page

SLOVO PASTORA CITYHOUSE K SOUČASNÉ SITUACI OHLEDNĚ SEKT A RADIKÁLNÍCH KŘESŤANSKÝCH HNUTÍ V ČR

Drazí přátelé,

CityHouse se od samého začátku snaží přinášet čerstvý pohled na Boha a na církev. I proto jsme velmi znepokojeni současnými událostmi, kdy v našem okolí dochází k aktivnímu působení různých uzavřených skupin, které se naoko hlásí ke křesťanství. I když za normálních okolností nevěnujeme zvláštní pozornost jiným skupinám, považujeme sekty ohánějící se křesťanstvím za tak nebezpečné, že chceme na jejich aktivity upozornit
a varovat před nimi.

V posledních dnech a týdnech bylo hodně lidí z křesťanských církví v ČR (včetně CityHouse) kontaktováno různými lidmi, často s prosbou vyplnění dotazníku, nebo s prosbou o setkání a sdílení osobního svědectví, popřípadě s pozváním na setkání o seberozvoji nebo studiu Bible. Ve většině případů se jedná o aktivity korejské sekty s názvem Shincheonji (český přepis Sinčchondži). Já osobně jsem byl dokonce kontaktován člověkem, který se hned v první zprávě přiznal, že je součástí tohoto hnutí, a chtěl ode mě názor na jejich seminář
o biblické knize Zjevení.

Protože tato korejská sekta od 1.9. 2021 přestala „dělat, že neexistuje“ a naopak nyní kontaktují křesťany v ČR ve velkém (pravděpodobně protože před nimi varovaly už téměř všechny "normální" církve v ČR), chci vás upozornit na jejich praktiky a vyzvat k opatrnosti. Ale nejde jen o Shincheonji. Sekt a různých pochybných hnutí, které se navenek lepí na křesťanskou víru, je v ČR hodně a bude jich pravděpodobně pořád více. Proto je důležitá ostražitost a opatrnost.

Jak poznat sektu, nebo jak poznat, že něco „smrdí“, když mě někdo někam zve?

Zaprvé, lidé ze sekty nebo z nezdravého hnutí vám na první dobrou neřeknou, odkud přesně jsou, a pokud se ptáte, vyhýbají se odpovědím. Protože pokud byste to věděli, mohli byste začít „googlit“ a vše si zjistit. Obzvláště Shincheonji často skrze své členy zve na „nevinné“ zoom cally s tématem seberozvoje nebo biblického studia. Nejprve se vše zdá jako biblické studium, pravé učení sekty vychází najevo až později (viz. níže). Prosím, vždy hledejme transparentnost. Pokud víte, čeho se jdete účastnit, je to bezpečnější. Nebojte se zeptat
a očekávat jasnou odpověď. O každé dobré církvi se dá na internetu něco zjistit, mají webové stránky anebo se nejméně k někomu hlásí. Pokud ne, smrdí to.

Zadruhé, sektářská hnutí zakládají svou věrouku na těch nejméně jasných pasážích Bible (nejvíce na obrazné knize Zjevení, se kterou také často spojují očekávání blízkého konce světa). S tímto mixem si totiž jde nejvíce „hrát“, napasovat na něj skoro cokoli a pokud neznáte Bibli opravdu dobře, můžete se v tom lehce ztratit. S tím souvisí, že sekty často zpochybňují Ježíšovo božství a osobu Ducha Svatého, byť vám to samozřejmě nikdo neřekne hned. Jak píše Lukáš Targosz se svém posledním blogu: „Všichni křesťané v historii bez ohledu na své rozdíly (katolíci, evangelíci, pravoslavní) se shodnou na Ježíšovi jako bohočlověku (plně člověku a plně Bohu) a na Trojici (kde Duch svatý je třetí osobou Trojice, tedy také Bohem). Identita Ježíše je základní tézi každé křesťanské církve.“ Pokud někdo toto byť jen náznakem zpochybní, nemůže se jednat o zdravou církev.

Zatřetí, pseudo-křesťanské sekty se považují za výlučné. Takoví lidé tvrdí, že jako jediní znají správný výklad Bible, že jako jediní rozumí skrytým tajemstvím, že jsou jedinou opravdovou církví. Také často své lidi vedou k rychlým zkratkovitým náhledům na život a řešení komplikovaných problémů a bývají postaveny na ultra silných osobnostech, se kterými nejde diskutovat (někdy to zachází až ke kultu osobnosti). Zdravé biblické učení ale vždy vede k tomu, že člověk sám zkoumá, ptá se otázky a zapojuje kritické myšlení. Pokud někdo tvrdí, že jedině on zná biblická tajemství, berte nohy na ramena.

Začtvrté, sekty se zaměřují na lidi ve zranitelné situaci (často mladší svobodné holky nebo ženy), vedou je k oddělení od blízkých vztahů a k vydanosti danému hnutí. Lidé se oddělují od svých rodin, přátel a veškerou pozornost věnují sektě. Vztah s Bohem nás ale vždy vede ke vztahům s druhými lidmi a k otevřenosti a nikdy ne naopak.

Zapáté, sekty se často zaměřují na získávání křesťanů z jiných církví. Toto žádná zdravá církev nedělá. Ježíš nám říká, abychom "šli do celého světa a získávali mu učedníky"
(Mt. 28,19). Jakmile je naše věrouka tak divná, že ji nikdo, kdo nemá křesťanské nebo duchovní pozadí nepřijme, něco je špatně. Evangelium jakožto dobrá zpráva je pro všechny
a Bohu jde vždy nejvíce o lidi, kteří se s ním ještě nesetkali.

A poslední bod: sekty se nebojí používat nátlak a manipulaci. Používají nátlak typu: „Pokud odejdeš, čeká tě peklo, nebudeš zachráněný, pokud tě někdo od nás odrazuje, je to sektář
a nesmíš se s ním bavit atd.“ Pamatujme, že zdravá církev nás vždy nechá odejít, pokud budeme sami chtít (i když to třeba naše přátele v církvi bude mrzet). Bůh nemá důvod ani potřebu nás jakkoli do něčeho nutit nebo manipulovat.

Jak řekl Ježíš v Matoušově evangeliu: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice." (Mt. 10,16) 

Tenhle verš se mi vždycky líbil, protože pokud nám Ježíš dává za vzor hada (a že had jako zvíře opravdu nemá v Bibli dobré jméno), musí jít o něco mimořádně důležitého. A taky, že jde.

Buďme prosím obezřetní. Ptejme se otázky. A pokud nám něco vnitřně nehraje, nebojme se odejít. Buďme normální a chtějme vidět normálnost a smysl ve věcech, do kterých se zapojujeme.

Závěrem vám ještě přidávám odkaz na již zmíněný skvělý článek od našeho kamaráda, pastora církve AC Element v Hradci Králové Lukáše Targosze, který stejnou věc shrnuje trochu jinými slovy a připojuje navíc i screenshot a zkušenosti z komunikace s členy Shincheonji (odkaz zde).

Mějte se moc fajn a nenechte si zkazit tyto super dny :)

Za CityHouse,

Michal Apetauer, pastor

bottom of page