top of page

Církev není budova – církev jsme my. A proto jsme nechtěli, aby se naše nové prostory jmenovaly jen „CityHouse“. Chtěli jsme jim dát specifický název a po delším kreativním procesu jsme zvolili název Base camp, což anglicky znamená „základní tábor“. Církev není destinace, není to místo, kam chodíme, církev je společenství, kam se vracíme, kde společně oslavujeme úspěchy, kde se s ostatními radujeme i pláčeme, kde odpočíváme a nabíráme síly na zdolávání vrcholů. Církev je náš základní tábor, naše bezpečné místo, výchozí bod, domov, odkud se odvážně pouštíme dál. Ale život se neděje primárně v základním táboře. Děje se v běžných dnech, kdy zdoláváme překážky na cestě. Horolezec se nestane profíkem, pokud zůstane v základním táboře. Nechodíme do církve – naopak z ní vycházíme. Není to centrum, kde se děje náš duchovní život, ale spíše domov, kam se rádi vracíme. A nakonec, církev není cíl naší cesty, ale výchozí bod – představuje náš základní tábor. A proto jsme se i naši budovu rozhodli pojmenovat Base camp.

CityHouse_Base Camp_vizualizace-page-003.jpg
bottom of page